AVÍS LEGAL

0. Objecte

El present avís legal regula l’ús i utilització del lloc web https://www.satlifespais.com, del qual és titular David Farreró Rosdevall.
La navegació pel lloc web de Sat LIfe; David Farreró Rosdevall li atribueix la condició d’USUARI del mateix i suposa la seva acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions publicades en aquest avís legal, advertint que aquestes condicions poden ser modificades sense notificació prèvia per part de Sat LIfe; David Farreró Rosdevall, i en aquest cas es procedirà a la seva publicació i avís amb la màxima antelació possible.
Per això és recomanable llegir amb atenció el contingut del present avís legal en cas de desitjar accedir i fer ús de la informació i els serveis oferts des d’aquest lloc web.
L’usuari, a més, s’obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del trànsit i el present Avís Legal, i respondrà davant Sat LIfe; David Farreró Rosdevall o davant tercers, de qualssevol mal o perjudici que poguessin causar-se a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.
Qualsevol utilització diferent de l’autoritzada està expressament prohibida, i Sat LIfe; David Farreró Rosdevall pot denegar o retirar l’accés i el seu ús en qualsevol moment.

1. Identificació
Sat LIfe; David Farreró Rosdevall, en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’informa que:
• La seva denominació social és: David Farreró Rosdevall.
• El seu nom comercial és: Sat LIfe.
• El seu NIF és: 46239832B.
• El seu domicili social és: C/ d’en Jacint Verdaguer 12 Celrà, 17460

2. Comunicacions
Per a comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:
• telèfon
• correu electrònic
Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i Sat LIfe es consideraran eficaces, amb caràcter general, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels citats anteriorment

3. Condicions d’accés i utilització
El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure i gratuït. No obstant això, Sat Life pot alterar sense previ avís la utilització d’alguns dels serveis oferts en el seu web.
L’usuari garanteix l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a Sat LIfe serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.
L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis de Sat LIfe i a no emprar-los per a, entre altres:
1. Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l’ordre públic.
2. Introduir en la xarxa virus informàtics o executar actuacions susceptibles d’alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de Sat LIfe o de terceres persones; així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals Sat LIfe presta els seus serveis.
3. Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics de Sat LIfe o de tercers i, si és el cas, extreure informació.
4. Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de Sat LIfe o de tercers.
5. Suplantar la identitat de qualsevol altre usuari.
6. Reproduir, copiar, distribuir o modificar els continguts, tret que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
7. Recaptar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb finalitats de venda o altres de naturalesa comercial sense que existeixi la prèvia sol·licitud o consentiment.

Tots els continguts del lloc web, com a textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra i la propietat pertany a Sat LIfe, sense que puguin entendre’s cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús de la web.
En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, si és el cas, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap mena d’explotació.
Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en el lloc web són propietat de Sat LIfe; David Farreró Rosdevall, sense que pugui entendre’s que l’ús o accés al mateix atribueixi a l’usuari dret algun sobre aquests.

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació queden prohibits.

L’establiment d’un enllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre Sat LIfe i el propietari del lloc web en la qual s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part de Sat LIfe dels seus continguts o serveis.

Sat LIfe no es responsabilitza de l’ús que cada usuari els doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi sobre la base d’aquests.

3.1 Exclusió de garanties i de responsabilitat en l’accés i la utilització
El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l’accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.
Sat LIfe exclou, fins on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:
1. La impossibilitat d’accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició, als quals s’hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s’ofereixen.
2. La presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.
3. L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del trànsit i el present avís legal a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, i a tall d’exemple, Sat LIfe no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar ja la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.
Així mateix, Sat LIfe declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d’aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels links externs que puguin aparèixer en aquesta web és exclusivament la d’informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. Sat LIfe no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita a aquests, per la qual cosa tampoc serà responsable del resultat obtingut. Sat LIfe no es responsabilitza de l’establiment d’enllaços per part de tercers.

3.2 Procediment en cas de realització d’activitats de caràcter il·lícit
En cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà d’enviar una notificació a Sat LIfe; David Farreró Rosdevall identificant-se degudament i especificant les suposades infraccions.

3.3 Publicacions
La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l’únic instrument que dona fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web ha d’entendre’s com una guia sense propòsit de validesa legal.

4. Legislació aplicable
Les condicions presents es regiran per la legislació espanyola vigent.
La llengua utilitzada serà el Català o Castellà.